Arsa Alımı Yaparken Özellikle Nelere Dikkat Etmemiz Gerekmektedir? Arazi ve arsa arasında fark var mıdır?

İster oturmak için konut alın, isterseniz yatırım amaçlı arsa alın. Yapacağınız yatırım için ödeme dengenizi ayarladığınıza göre, yapmanız gereken ilk şey öncelikle; piyasanın o günkü durumunu çok iyi analiz etmek olmalıdır. Eğer alım yapmak istediğiniz zamanki koşullar da uygun ise, özellikle arsa alımında dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Arazi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey; bir toprak parçası olmasıdır. Arazilerde imar uygulaması yoktur. Yollar, dağlar, tepeler, dereler veya işaretler ile arazinin sınırlarını belirlemek mümkün olmaktadır. Ancak arsa dediğimiz zaman farklı bir durum ortaya çıkar. Arsa da bir toprak parçasıdır ancak imar uygulaması bulunmaktadır. Yapılaşmanın uygun olduğu alanlar olmakla beraber; yeşil alan, okul veya hastane gibi yerlerin yapılması için, ilgili alanlarda imar uygulamasına izinler verilir. Arsa ve arazinin tanımlarına baktığımıza her ikisinin de tek farkla birer toprak parçası özelliğinde olduklarını belirtmiştik. Dolayısıyla arsaların arazi özelliği bulunmaktadır. Bu her arsa için geçerlidir. Ancak bir arazi, bağlı olduğu belediye tarafından ki burada uygulamayı imar müdürlüğü yapar, imar uygulaması olursa, o arazinin niteliği değişmiş ve arsa olmuştur.

Her ikisinin de vergilendirilmesinden bahsedecek olursak; özellikle boş olan araziler sadece toprak parçası niteliğinde oldukları için, vergi oranları daha düşüktür,  arsaların vergileri ise daha yüksek oran ile hesaplanmaktadırlar.

Bu hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir.