Arazi ve Arsa Arasında Ne Farklar Vardır? Arazi, Arsaya dönüşebilir mi?

Arazi dediğimizde ilk aklımıza gelen şey, bir toprak parçası olmasıdır. Tanımını da yapacak olursak kısaca; yollar dışında kalan ve de yerleşim alanlarının dışında kalan toprak parçalarına verilen isim Arazidir. Arazileri, mülkiyetlerine göre sınıflandırmamız gerekir.3 aşamada değerlendirecek olursak;  1) Devlet Arazileri (bir diğer adı ile Hazine Arazileri olarak da geçmektedir.) 2) Şahıslara ait araziler ve 3) Yayla, köy otlak ve de mera arazileri

Araziler sadece mülkiyet durumlarına göre değil, oluşumlarına göre de kendi aralarında sınıflandırılmaktadırlar. Oluşumlarına göre 6 aşamada değerlendirebileceğimiz arazilerin sınıflandırılması da şu şekildedir. 1) Orman arazileri, 2) Tarım arazileri, 3) Kayalık ve taşlık araziler, 4) Bataklık araziler,  5) Çöl arazileri,  6) Taşlık ve kayalık araziler

Burada belirtmekte fayda var ki; bazı araziler özellikleri göz önünde bulundurularak, imara açık hale getirilebilir. Bu konuya örnek verecek olursak; köprüler, havaalanları ve limanlar en güzel örnekler arasındadır.

Dağlar, yollar, tepeler, dereler veya işaretler ile; arazilerin sınırları çizilir. Arsa da bir toprak parçası olup; araziden ayrılan en önemli özelliği belediyenin imar uygulamasına girmesidir. Böylelikle yapılaşmanın olabileceği toprak parçaları özelliğini alırlar.

Araziler arsaya dönüştürülebilirler. Arazinin bağlı olduğu belediyenin, imar müdürlüğü tarafından yapılacak olan imar çalışması ile bu özelliği kazanırlar. Böylelikle arsaya dönüşmüş olurlar.

Eğer arsa almak istiyorsanız; ilk yapmanız gereken şey, tapudan arsanın kaydının kontrolünü yaptırmaktır. Gördüğünüz arsa ile tapudaki arsa bilgilerinin aynı olması gerekir. Arazinin sınırlarının kontrolünü kadastrodan yapmanız mümkündür.