5. Mehmet Reşad

2 Kasım 1844’te İstanbul’da doğan 5. Mehmed eğitimine pek önem vermemiş fakat edebiyata ilgi duymuştur. Tahttan indirilen 2. Abdülhamid’in yerine 27 Mayıs 1909’da padişah olmuş ve asıl ası Reşad olmasına rağmen sultan adı olarak Mehmed’i kullanması önerildi ve o da kabul ederek kılıç kuşandı. 65 yaşındayken tahta oturan 5. Mehmed devlet yönetimiyle pek fazla ilgilenmemiş bu görevi genel olarak,onu bu makama getiren İttihadçılar üstlenmiştir.

1910 yılında çıkan Arnavutluk isyanı ertesi yıl bastırılmıştır. 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp’ı işgal ettiler. Bununla da yetinmeyip 12 adaya asker çıkararak Osmanlı’yı zor durumda bıraktılar. Osmanlı subayları Trablusgarp’a giderek, bölge halkıyla beraber gerilla taktikleriyle direndiler. 1912 yılında Balkan Savaşları başlayınca İtalyanlarla Uşi Antlaşması imzalandı. Antlaşma sonucunda Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı ve 12 Ada’nın Yunanlılar tarafından işgali önlenmek için adalar İtalya’nın kontrolünde kaldı. Bu arada meclis kapatılmış ve sıkıyönetim ilan edilmişti.

1912 yılında Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Savaş sonucunda ağır yenilgiler alındı ve Selanik’i Yunanlılar işgal etti. Osmanlı ile kara bağlantısı kalmayan Arnavutluk’ta bağımsızlığını ilan etti.

Sırbistan, Romanya ve Yunanistan’ın Bulgaristan’a savaş açmasında yararlanan Osmanlı da Bulgaristan’a savaş açarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı. Ardından imzalanan antlaşmayla Meriç Nehri Bulgaristan ile Osmanlı arasında sınır kabul edildi. 1.Dünya Savaşı esnasında birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlının padişahı sıfatındaki 5.Mehmed savaşa Almanlarla beraber girdi. Çanakkale gibi büyük başarılara rağmen genel tabloda kazanç sağlanamamıştı. Sultan 5.Mehmed 3 Temmuz 1918’de atalarının 3 kıtaya yaydığı imparatorluğun parçalanışına şahit olarak vefat etti.