4. Murat

Kösem Sultan’ın tahta çıkan ilk oğlu olan 4. Murat, 17. Osmanlı Sultanı ve 96. İslam Halifesidir. 1612 yılında doğan 4. Murat’ın babası Sultan 1. Ahmet’tir. Annesi de yazımızın başında belirttiğimiz gibi Valide Mahpeyker Kösem Sultan’dır.

17 yıl tahta kalan 4. Murat, henüz 11 yaşındayken yani 1623 yılında Sultan olarak tahta çıkmıştır. Henüz bir çocukken tahta çıkan 4. Murat’ın annesi olan Kösem Sultan, oğlunun çocuk olmasını fırsat bilerek Saltanat naibeliği yapmıştır.

2-osman-isyani4. Murat büyüyüp aklı saltanat işlerine ermeye başlayınca annesini devlet işlerinden uzak tutmaya başlamıştır.  Alkol ve tütünü yasaklamasıyla akılda kalan 4. Murat’ın 17 yıllık saltanatı boyunca yaptığı tek iş bu yasaklamalarla sınırlı değildir.

Çocuk yaşta tahta çıktığından dolayı yeniçeriler tarafından saltanatının ilk döneminde sayılmayan 4. Murat, yeniçeriler karşısında gösterdiği cesaret ve verdiği gözdağıyla asker üzerinde iktidar sahibi olmuş ve ağabeyi Genç Osman’ın başlayıp tamamlayamadığı düzenlemeyi yapmış askeri kontrol altına almıştır.

Aynı zamanda 4. Murat abisi 2. Osman gibi yeniliklere açık ve bilime değer veren bir padişahtır. Hazerfan Ahmet Çelebi’nin uçma denemelerini desteklemiştir hatta bu dönemde Hazerfan Çelebi, Galata Kulesinden Üsküdar’a kadar tasarladığı kanatlarla uçmayı başarmıştır. Divan edebiyatını da desteklemiştir. Hiciv yazarlarını da yazmaya teşvik eden ve devlet adamlarını eleştirmelerine rağmen bu kişileri cezalandırmamıştır.

4. Murat Henüz 28 yaşındayken vefat etmiştir. Bazı kaynaklar sirozdan öldüğünü söylerken Osmanlı kaynaklarında damla hastalığından öldüğü bahsedilmektedir. 4. Murat’ın ölümünden sonra tahta deli İbrahim olarak da bilinen kardeşi 1. İbrahim geçmiştir.

 

 

 

 

Leave a Comment