2. Mustafa

6 Şubat 1664’te İstanbul’da dünyaya gelen 22.Osmanlı padişahı 6 Şubat 1695’te tahta çıkmıştır.İlk iş olarak Avusturya seferine bizzat katılmak için yola çıkan padişah 5 ay süren seferde Gazi ünvanını alarak İstanbul’a döndü.Ertesi yıl da Avusturya üzerine sefere çıkan 2.Mustafa komutasındaki Osmanlı orduları Ulaş Muharebesi’ni kazanmışlardır.

Padişah Avusturya’nın barış teklifini redderek Avusturya üzerine 3.seferine çıkmaya karar verdi.1697 yılının yaz aylarında sefere çıkan ordu Eylül ayında Avusturya ordusu ile karşılaştı ve Zenta Muharebesi başladı.Avusturya ordusunun Osmanlı ordusunu,bir köprüüden geçişi sırasında saldırı altına almaları sebebiyle önden giden paşalar ve beyler öldürüldü.Osmanlı hazinesinin bir kısmı ve birçok muharebe aracı Avusturyalıların eline geçti. Bu seferler esnasında Osmanlı’nın zor durumunu fırsat bilen Venedik,Leh ve Rus devletleri Osmanlı topraklarına saldırıda bulundular.Venedikliler Mora ve Dalmaçya’ya,Lehler Boğdan’a Ruslar’da Azak Kalesi çevresine saldırdılar.Azak Kalesi 1696 yılında kaybedildi.

Avusturya ile uzun süredir savaşan devletin artık savaş gücü kalmamaıştı.Kaybettiği toprakları geri almanın da çok zor olduğunu anlayan Osmanlı Devleti 26 Ocak 1699’da Avusturya ve savaş halinde olduğu diğer devletlerle,İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda Karlofça Antlaşması’nı imzaladı.

Bu antlaşma sonucunda Osmanlı Devleti büyük miktarda toprak kaybetmiş,Macaristan ve Erdel Prensliği’nin neredeyse tamamı Avusturya’ya,Ukrayna Lehlere,Mora ve Dalmaçya’nın özellikle kıyı bölgeleri Venediklilere bırakılmıştır.Bu antlaşmada Rusya ile mütabakata varamayan Osmanlı bir yıl sonra da Ruslarla antlaşma imzalayarak Azak Kalesi’ni teslim etmiştir.

Sultanın Edirne’de ikamet etmeye başlaması askerin isyan çıkarmasına sebep oldu.Edirne’ye yürüyen askerler,Mustafa’nın devlet işlerini teslim ettiği Şeyhülislam Feyzullah Efendi’yi öldürdüler ve 22 Ağustos 1703’te 2.Mustafa’yı tahttan indirdiler.Sultan Mustafa bu olayın ardından 29 Aralık 1703’te vefat etti.