2. Ahmed

25 Şubat 1643’te Edirne’de doğan Ahmed iyi bir eğitimin ardından bir süre kafeste kaldı. Padişah 2.Süleyman’ın tahttan indirilmesi üzerine Haziran 1691’de tahta çıkan Osmanlı sultanı Avusturya Savaşı’nın devamını arzu ettiğini sadrazama bildirdi.

Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa’nın destek kuvvetleri beklemeden Salankamen mevkiinde Avusturya ile harbe girmesi ve şehit düşerek savaşın kaybedilmesi üzerine devlet zor duruma düşmüştür. Bu hezimetten sonra Avusturyalılar saldırıya devam etmişler ve bazı kaleleri almışlardır. Venedikliler de Girit Adası’na asker çıkarıp muhasara da bulunmak istemişlerse de bu gayelerinde başarılı olamadan çekilmek zorunda kaldılar.

1693 yılında Avusturyalıların saldırıları iyice arttı. Belgrad’ı muhasara eden Avusturya kuvvetleri Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa’nın gelmesi üzerine geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Venediklilerin Papalık desteğindeki donanmasıyla Sakız Adası’nı işgal etmeleri padişahı bir hayli rahatsız etti. 1695 yılında Osmanlı donanması yola çıktı ve Venedik donanmasını yenilgiye uğratarak Sakız Adası’nı geri aldı. Sakız Adası’nın geri alınmasını çok arzu eden ve paşalarına da bu uğurda ne gerekiyorsa yapmalarını emreden 2. Ahmed, 6 Şubat 1695’te Sakız Adası’nın alındığını öğrenemeden vefat etti. Türbesi Süleymaniye Camii’nin içerisindedir.