2. Abdülhamid

28 Eylül 1842’de doğan 2. Abdülhamid eğitimini iyi almış ve Avrupa’yı gençliğinde gezip,görmüş bir padişahtı. Abisi 5. Murad’ın akli dengesizlikleri sebebiyle tahttan indirilmesi üzerine 31 Ağustos 1876’da padişah olmuştur. 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’yi ilan ederek ilk Osmanlı anayasasını yürülüğe koymuş oldu. 19 Mart 1877’de ilk meclisin toplanmasıyla 1.Meşrutiyet tam anlamıyla yaşanmaya başladı.

http://www.kosemsultan.org

http://www.kosemsultan.org

2-genc-osmanRusların Osmanlı topraklarına girip, İstanbul surlarına kadar dayanmaları üzerine Ayestafanos Antlaşması görüşülmeye başlandı. Fakat bu antlaşma Rusların çıkarlarını bir hayli gözettiğinden, Avrupalı devletlerin tepkisini çekti ve yerine 13 Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşma sonucunda Romanya ve Karadağ bağımsızlığını ilan etti ve Bulgaristan’da özerk bir prenslik kuruldu.

Rusların kışkırttığı Ermeni çetecilerine müdahalede bulunmak için Kürt aşiretlerini silahlandıran ve bölgeye asker gönderen Abdülhamid sert bir şekilde sükuneti sağladı. 1897’de ise Yunanlılara karşı savaş açıldı. Osmanlı orduları yapılan savaşlardan zaferle ayrılmıştı fakat bu zaferlerin diplomatik açıdan Osmanlı’ya bir faydası olmadı.

Saltanatı zamanında kendi istihbarat teşkilatını kurarak kendisini devirmeye çalışanlarla ilgili bilgi toplamış ve bu planının da faydalarını görmüştür. 1908 yılında İttihadçı subayların Manastır ve Selanik’te ayaklanmaları üzerine 2. Meşrutiyet ilan edildi ve meclis yeniden açıldı.13 Mart 1909’da İttihadçılara karşı olan şeriatçıların İstanbul’da ayaklanması üzerine tarihe 31 Mart Vakası olarak geçen bir ayaklanma yaşandı. Bu ayaklanma Selanik’ten gelen Harekat Ordusu tarafından bastırıldı ve sükunet tekrar sağlandı. 2. Abdülhamid 27 Nisan 1909’da Meclis-i Umumi Milli isimli meclis tarafından tahttan indirildi ve Selanik’e gönderildi. Bir süre burada yaşadıktan sonra 1912’de İstanbul’a dönen 2. Abdülhamid 10 Şubat 1918’de vefat etti.

Orduyu modernize eden ve eğitime önem veren padişah, aynı zamanda demiryolu ağlarının kurulmasına da önem vermiştir.

http://www.kosemsultan.org