1. İbrahim (Deli İbrahim)

Kösem Sultan’ın tahta çıkan ikinci oğlu olan 1. İbrahim, Osmanlı Devleti’nin 18. Padişahı’dır.  Babası 1. Ahmet’in kardeş katli fermanını kaldırmasıyla kendinden önce tahta çıkan kardeşleri tarafından sarayda kafeste tutulan 1. İbrahim, kardeşlerinin genç yaşta vefat etmesi sonucunda tahta çıkmaya hak kazanmıştır. Kafeste geçirdiği yıllar sebebiyle akli dengesini kaybeden 1. İbrahim bu sebepten dolayı Deli İbrahim olarak da anılmaktadır.

Kardeşi Padişah 4. Murat’ın 28 yaşında vefat etmesi sonucunda 1640 yılında 25 yaşındayken tahta çıkmıştır.  8 yıllık saltanatı boyunca yeniçeriler tarafından öldürülen kardeşlerinin sonunu yaşamaktan korkan 1. İbrahim bu sebepten dolayı devlet işlerine çok karışmamaya çalışmış fakat yine de kargaşaları önleyememiştir. Sonunda da yeniçeriler tarafından 1648 yılında tahttan indirilmiştir. Yerine de oğlu 4. Mehmet geçmiştir.

Genç Osman Orjinal Fotoğrafı

1. İbrahim saltanatı boyunca tek bir seferde bulunmuştur. Bu seferde de Girit fethedilmiştir.

1. İbrahim, tahtan indirildikten 1 gün sonra yeniçeriler tarafından sürgün edildiği yerde bulunarak idam edilmiştir.

 

Leave a Comment