1. Ahmet

14. Osmanlı Devleti Padişahı olan 1. Ahmet, 1590 tarihinde babası 3. Mehmet’in sancağı olan Manisa’da o zamanın deyişi ile Saruhan’da dünyaya gelmiştir. 3. Mehmet’in ikinci Şehzadesi olan 1. Ahmet, ağabeyi Mahmud’un babasını tahtan indirmeye yönelik hareketleri sonucunda boğdurulduktan sonra tahtın varisi olmuştur ve 13. yaşında babasının vefatı üzerine Devlet-i Aliye’nin 14. Padişah’ı olmuştur.

culus-bahsisi

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra devlet işleri ile meşgul olan ilk padişah olan 1. Ahmet toplamda 13 yıl süren saltanatı boyunca kendisinden önce gelen 3 padişahtan çok daha  fazla yol katetmiştir.

En önemli ve kayde değer işi, Fatih Sultan Mehmet tarafından yürürlüğe sokulan Nizam-i alem için kardeş katli fermanını kaldırarak, en büyük kardeşin tahta çıkması yönünde ferman vermiştir. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’nda kardeş kanının akmasına son vermiştir.

13 yıllık saltanatında aynı zamanda Zitvatorok Antlaşması anlaşmasını da imzalamış ve yeniden başlayan Celali İsyanlarını durdurmuştur.

1. Ahmet, henüz 27 yaşındayken tifüs sebebiyle vefat etmiştir. Kardeş katline son vermesinden dolayı da 3 Şehzadesi olan Genç Osman, 4. Murat ve 1. İbrahim tahta geçip Osmanlı Padişahlarından olmuştur.

Leave a Comment